Wydanie specjalne.

MITYNG

Historia grup AA Regionu Warszawa

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO


 

1980
Maj (23 lub 30) - odbyło się pierwsze w Warszawie spotkanie grupy AA, która przyjęła nazwą "Odrodzenie". Była to czwartą grupa AA w Polsce. W spotkaniu tym wziął udział obecny powiernik klasy A /niealkoholik/  - dr Bohdan Woronowicz.
 

1984
Czerwiec (6) - na ul. Hożej zostaje otwarty punkt kontaktowy z telefonem zaufania czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 16-18.
Październik - uczestnicy I Ogólnopolskiego Zjazdu AA w Poznaniu w drodze do Warszawy utworzyli intergrupę warszawską "WARS" z siedzibą na ul. Hożej.
 

1987
Sierpień - do Intergrupy "WARS" zgłosiło udział 13 grup AA -jedna z prawobrzeżnej Warszawy - grupa "Praga".
 

1993
Maj (15) - powstaje Intergrupa SAWA skupiająca 21 grup AA.
Wrzesień - 14 grup AA założyło Intergrupę POŁUDNIE.
Grudzień (18) - przedstawiciele Intergrup WARS, SAWA, POŁUDNIE utworzyli Region Warszawa
 

1994
Marzec - Region Warszawa liczy 116 grup AA, w tym 35 pozawarszawskich,
Maj (1) - odbyła się XX Konferencja Służb AA w Polsce na terenie WAT w Warszawie. Akredytowało się 116 mandatariuszy.
Maj (27) - odbyła się I Konferencja Regionu Warszawa w Aninie. Rzecznikiem regionu został wybrany Felek AA. Obecnych 37 mandatariuszy.
Sierpień (13) - w Aninie odbyła się II Konferencja Regionu Warszawa. Obecnych było 40 mandatariuszy.
Listopad (19) - odbyła się III Konferencja Regonu Warszawa. Obecnych 54 mandatariuszy.
 

1995
Styczeń (26) - uchwałą 7 grup AA z Mokotowa ustanowiono Intergrupę MAZOWSZE II z siedzibą przy ul. Domaniewskiej w Warszawie.
Kwiecień (22) - odbyła się IV Konferencja Regionu Warszawa w Aninie. Obecnych 58 mandatariuszy. Marek informuje o ukazaniu się trzech kolejnych numerów - 8, 9, 10 biuletynu MITYNG, w Regionie zarejestrowano 163 grupy AA.
Maj (20) - w Aninie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 15 lat AA w Warszawie.
Sierpień (14) - XVII Konferencja w Gorzycach powołała BSK - fundatorzy p. Matuszewska, dr Woronowicz. Dyrektorem BSK został Bogdan Ż. Do składu Rady Powierników wybrano Tadeusza z Warszawy. Delegatem na Światowy Mityng Służb wybrany został Felek z Warszawy.
Wrzesień (9) - spotkanie Rady Powierników "7" na AWF w Warszawie.
Wrzesień (23) - V Konferencja Regionu Warszawa. Anin. Obecnych 61 mandatariuszy. Konferencja powołała 4 zespoły pracujące przy Konferencji Regionu - Finansowy, Organizacyjny, Literatury i Do Spraw Informacji Publicznej.
Wrzesień (23) - powstała Intergrupa PÓŁNOC. Powołało ją 13 grup AA z Woli i Żoliborza.
Październik (20) - Region Warszawa zorganizował w Jachrance pod Warszawą już V Warsztaty o tematyce 12 Tradycji AA. Liczny udział AA z całej Polski, 97 osób.
 

1996
Luty (17) - VI Konferencja Regionu Warszawa w Aninie.
Maj (18) - intergrupa z Siedlec ATLAS zgłosiła chęć przystąpienia do Regionu Warszawa. Region Warszawa składa się z 6 intergrup - WARS, SAWA, PÓŁNOC, POŁUDNIE, ATLAS, MAZOWSZE II -obejmuje opieką 161 grup.
Sierpień (29) - wrzesień (1) - W Warszawie na AWF odbył się VI Kongres Służb AA oraz Zlot Radości. Wzięło udział około 2500 osób, w tym 109 delegatów z Intergrup, przedstawiciele USA, Rosji, Łotwy, Litwy, Niemiec, Ukrainy, Słowacji, Austrii. Obecny był Dyrektor GSO z Nowego Jorku. Kongres przyjął Kartę Konferencji SK AA w Polsce.
Październik (19) - W Aninie odbyła się VII Konferencja Regionu Warszawa - obecnych 62 mandatariuszy. Nowym Rzecznikiem Regionu został Andrzej Siwy. Konferencja Regionu Warszawa powołała służby: ds. organizacji, ds. literatury, ds. finansów, ds. zakładów karnych, ds. informacji publicznej. Region Warszawa składa się ze 168 grup AA.
 

1997
Czerwiec (21) - Odbyła się VIII Konferencja Regionu Warszawa. Obecnych 59 mandatariuszy. Kandydatem do Rady Powierników został Marek (Nowy Dwór). Delegatami do SK zostali: Marek (Walizeczka), Grzegorz (Kolska),  Kazik (Zakłady Karne), Marek (z Zielonki).
Sierpień (29-31) - w Warszawie na AWF odbyła się XXVI Konferencja SK AA w Polsce. Przebiegała sprawnie dzięki dobrej współpracy służb intergrup.
Październik (18) - Na spotkaniu Rady Regionu Intergrupa z Ostrołęki NAREW wyraziła chęć przystąpienia do Regionu Warszawa. Region zgłosił chęć pomocy nowopowstałej Intergrupie.
Październik (25) - Odbyły się warsztaty Tradycji V-VIII na Staszica 3. Organizatorem był Region Warszawa.
Październik (27) - Uroczysty mityng z okazji 5-lecia Regionalnego Biuletynu MITYNG na ul. Grochowskiej 194/196.
 

1998
Luty (21) - Na spotkaniu Rady Regionu Zespół Organizacyjny proponuje utworzenie Punktu Informacyjno - Kontaktowego Regionu Warszawa.
Kwiecień (25) - IX Konferencja Regionu Warszawa odbyła się jak zwykle w Aninie. Dokonany został wybór jednego delegata do SK (Grzegorz zrezygnował). Wybranym delegatem został Heniek z Intergrupy ATLAS.
Maj - sierpień - Burzliwe dyskusje w zespołach i w służbach regionalnych na temat Karty Konferencji Regionu. Dyskusje zaowocowały powstaniem projektu Karty.
Październik (24) - Karta Konferencji Regionu została zatwierdzona przez X Konferencję Regionu Warszawa. Nowym rzecznikiem Regionu Warszawa został Marek (Walizeczka) - SAWA. Przed Konferencją odbyły się warsztaty na temat: "Służba drogą do pokory i odpowiedzialności".
Grudzień (15) - Odbył się pierwszy mityng informacyjny Regionu skierowany do profesjonalistów. Wzbudził duże zainteresowanie w środowisku AA, wśród profesjonalistów oraz sympatyków naszej wspólnoty AA.
 

1999
Styczeń (16) - Na Staszica 3 w siedzibie Intergrupy PÓŁNOC przeprowadzono warsztaty Tradycji I-IV.
Marzec (20) - Odbyły się tradycyjne Warsztaty Tradycji V-VIII na ul. Kolskiej. Warsztaty prowadziła Intergrupa WARS.
Maj (15) - W Aninie odbyła się XI Konferencja Regionu Warszawa, obecnych było 85 mandatariuszy. Część wyborczą poprzedziły warsztaty na temat: "Służba mandatariuszy w grupie jako niesienie posłania". Został wybrany kandydat naszego Regionu na powiernika Służby Krajowej - Marek z Zielonki SAWA. Delegatem Komisji Finansowej SK został Janusz z intergrupy Mokotów. Delegatem Komisji Literatury SK został Rysiek z Intergrupy Północ. Wybrani delegaci rozpoczynają służbę, na jesiennej Konferencji Służby Krajowej.
Czerwiec (12) - Intergrupa MOKOTÓW poprowadziła warsztaty Tradycji IX-XII na ul. Dereniowej.
Lipiec (4) - Odbyło się spotkanie rzeczników regionów w siedzibie Intergrupy PÓŁNOC ul. Staszica 3.
Październik (16) - XII Konferencja Regionu Warszawa odbyła się w Aninie. Zaczęła się od warsztatów na temat: " Praktyczne poszanowanie 12 Tradycji AA jako sposób działania służb, oraz droga osobistego zdrowienia, czyłi Pokora i Odpowiedzialność w działaniu ". Nowym redaktorem Biuletynu MITYNG został wybrany jednogłośnie Sławek SAWA. MITYNG ukazuje się w nowej formie jako miesięcznik informacyjny Regionu w nowej formie jako miesięcznik informacyjny Regionu.
 

2000
Luty (12) - W świetlicy domu parafialnego Warszawa ul Wileńska 69 odbyły się warsztaty Tradycji AA (I- IV) organizowane przez Intergrupę SAWA oraz Region Warszawa. Akredytowało się ponad 60 osób. Region Warszawa liczy ponad 200 grup AA.
31.III.-2.IV. - Intergrupa ATLAS zorganizowała warsztaty Tradycji AA w Sulejówku. Powstała nowa Intergrupa WSCHÓD.
Kwiecień (8) - odbyła się w Aninie kolejna wiosenna XIII Regionalna Konferencja Służb na której dokonano wyboru delegatów do Służby Krajowej oraz wyboru służb regionalnych. Przyjęto poprawki do Karty Konferencji Regionu Warszawa.
Kwiecień (15) odbyły się warsztaty Tradycji AA (V-VIII) organizowane przez Intergrupę PÓŁNOC oraz Region Warszawa.
Maj (13) - Pierwsze w 2000 roku spotkanie radości w Wesołej.
Maj (16) - XX-lecie istnienia pierwszej w Warszawie grupy AA ODRODZENIE - uroczysty mityng w IPN z udziałem gości spoza AA.
Maj (25) - XX-lecie AA w Warszawie. Impreza w Aninie.
Czerwiec (17) - odbyły się warsztaty Tradycji AA (IX-XII) organizowane przez Intergrupę WARS oraz REGION WARSZAWA.
Lipiec - na Oddziale Zewnętrznym ZK. powstała nowa grupa Popowo - Kolonia.
Wrzesień (16) - na Radzie Regionu podjęto decyzję o powstaniu archiwum. Regionu, opracowaniem, materiałów zajmuje się Andrzej zastępca rzecznika Regionu. Przed Konferencją odbył się mityng otwarty, którego tematem była POKORA.
Październik - XVI rocznica powstania Intergrupy WARS. Z tej okazji odbył się uroczysty mityng . 2001.
 

2001
Styczeń (13)- Intergrupa MOKOTÓW zorganizowała warsztaty Tradycji AA (I-1V).
Styczeń - ukazała się. nowa pozycja naszej literatury "Jak to widzi Bill".
Luty (17) - Warsztary Tradycji (V-VIII) organizatorzy: Intergrupa SAWA i Region Warszawa.
Marzec (6) - odbyło się spotkanie informacyjne dla profesjonalistów, przygotowane przez służby Regionu Warszawa. Temat spotkania - Wychodzenie z alkoholizmu.
Kwiecień (21) - XV Konferencja Regionu Warszawa. Rozpoczęła się mityngiem na temat: "Zaufanie w służbie". Akredytowało się 72 mandatariuszy. Konferencja powierzyła służby: kandydat na delegata WSM. -Marek Walizka, powiernik Regionu Warszawa - Janusz, delegat SK do komisji literatury - Sławek, delegat SK do Komisji finansowej - Grażyna, zastępca rzecznika ds. archiwum. - Andrzej Trzynastka, przewodnicząca zespołu ds. finansowych - Grażyna.
Maj - po raz kolejny ruszają spotkania w Wesołej.
Sierpień - ukazał się 50 numer MITYNGU biuletynu Regionu Warszawa.
Wrzesień (8) - grupa Belweder zorganizowała warsztaty tematyczne „Sponsorowanie".
Październik (4) - 6 rocznica Intergrupy PÓŁNOC.
Październik (20) - XVI Konferencja Regionu Warszawa. Zastępcą rzecznika ds. PIK został Marian z Nowego Dworu, zastępcą prowadzącego XVII Konferencję
wybrano Pawła z Legionowa.
Październik (27) - 17 rocznica Intergrupy WARS.
Listopad (17) - spotkanie Rady Regionu: po długich poszukiwaniach rozwiązana została sprawa lokalu dla PIK Rady Regionu, jego adres - Warszawa ul. Berezyńska 17. Nabrały tempa prace związane z przygotowaniem przez nasz Region Zlotu Radości w Ryni (3-5 maja). Andrzej Siwy złożył rezygnację ze służby przewodniczącego zespołu ds. organizacyjnych, Wiesia złożyła rezygnacją ze służby przewodniczącej zespołu ds. ZK.
Grudzień (1) - odbyło się spotkanie kolporterów i skarbników grup i intergrup naszego Regionu, celem było podzielenie się doświadczeniem w sprawniejszym i efektywniejszym kolportażu naszej literatury.
 

2002
Styczeń - z nowym rokiem otwarty został Punkt Informacyjno Kontaktowy Regionu Warszawa. W czwartki odbywają się spotkania zespołów, we wtorki i czwartki kolportaż literatury.
Styczeń (19) - odbyło się spotkanie Rady Regionu /jeszcze na Wileńskiej/. W ramach przygotowań do wiosennej Konferencji Regionalnej do komisji wyborczej zgłoszono Włodka z Warsu i Piotra z Sawy. Pełnienie obowiązku przewodniczącego zespołu ds. ZK powierzono Tadeuszowi, a obowiązki przewodniczącego zespołu ds. literatury Piotrowi.
Luty (4)- w PIK uruchomione zostały dyżury telefoniczne od poniedziałku do piątku w godz. 16-21.
Luty (23) - w Nadarzynie odbyły się warsztaty Tradycji AA 1 -4, zorganizowane przez intergrupę WARS i Radę Regionu.
Marzec (9) - na Żoliborzu odbyły się warsztaty Tradycji AA 5-8 organizowane przez Intergrupę PÓŁNOC oraz Region Warszawa.
Marzec (16) - na spotkaniu Rady Regionu powołano zespół ds. internetu. Przewodniczącym zespołu został Ryszard SAWA. Po raz pierwszy Rada Regionu spotkała się na Berezyńskiej i od tej pory będzie to stałe miejsce spotkań
Kwiecień (13) - warsztaty Tradycji AA 9-12 na Wileńskiej organizowane przez Intergrupą SAWA i Region Warszawa.
Kwiecień - Intergrupa WSCHÓD przeniosła swoje spotkania na Berezyńską do PIK.
Kwiecień (20) - tym razem przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie, a nie jak zwykle w Aninie, odbyła się XVII Konferencja Regionalna rozpoczęta warsztatami na temat: „... i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach". Wybrano także nowe służby: kandydatem na delegata EMS został Jacek WARS, delegatami SK zostali Mirek i Stanisław, rzecznikiem regionu wybrano Piotra WSCHÓD, przewodniczącym zespołu ds. literatury został Piotr Komputer SAWA, a zespołu organizacyjnego- Zbyszek ATLAS.
Maj (3-5) - odbył się Zlot Radości w Ryni, organizowany przez Region Warszawa.
Lipiec (20) - na spotkaniu Rady Regionu przyjęto, że XVIII Konferenja Regionu odbędzie się w Laskach, a XIX w Nadarzynie.
Wrzesień (21) - Rada Regionu przyjęła rezygnację Janusza ze służby powiernika i powierzyła tę służbę Włodkowi do czasu wyborów na konferencji.
Wrzesień - Intergrupa SAWA przeniosła swoje spotkania na Berezyńską.
Październik(4) - z inicjatywy dyrekcji ZK i grupy AA Szansa w ZK w Siedlcach odbyło się forum na temat: „AA w ZK". W spotkaniu wzięli udział: dyrektorzy ZK i AŚ, psychologowie, wychowawcy, przedstawiciele grup AA. Forum poprowadzili Heniek i Wiktor z Intergrupy ATLAS.
Październik (19) - XVII Konferencja Regionalna. Temat mityngu „samowystarczalność, współpraca i niełączenie się". Powierzono służby: sekretarz Regionu-Małgorzata, przewodniczący zespołu ds. informacji publicznej i kontaktu z profesjonalistami - Mirek WARS, przewodniczący zespołu ds. ZK Wiktor ATLAS, z-cę rzecznika ds. sekretariatu i archiwum Sławek PÓŁNOC, redaktor biuletynu MITYNG - Sławek SAWA, z-cę prowadzącego następną Konferencję Stanisław WARS.
Październik(28) - X rocznica biuletynu MITYNG -spotkanie na Grochowskiej 194/196.
Listopad (24) - odbyło się spotkanie Służb regionalnych, zorganizowane przez Region Warszawa. Obecnych było 46 osób z ośmiu regionów. Spotkanie prowadził Włodek z Warszawy. Dzielono się doświadczeniem w sprawach niesienia posłania do ZK i kolportażem literatury AA.
 

2003
Styczeń(25) - mityng informacyjny w Laskach zorganizowany przez Region Warszawa.
Luty (8) - odbyła się inwentura Rady Regionu, która wzbogaciła świadomość dużej części uczestników, o celu, sposobach i metodach działania służb Regionu.
Luty (15) - w Zielonce odbyły się warsztaty tradycji 1-4, organizowane przez Intergrupę SAWA i Region Warszawa.
Marzec (29) - warsztaty Tradycji 5-6 organizowane przez Intergrupę MOKOTÓW oraz Region Warszawa.
Kwiecień (12) - warsztaty Tradycji 7-8 organizatorzy: Intergrupa MOKOTÓW i Region Warszawa.
Kwiecień (19) - XIX Konferencja Regionu Warszawa odbyła się w Nadarzynie. Akredytowało się 91 mandatariuszy. Dokonano zmiany w Karcie Konferencji. Wybrano służby: powiernik - Marian, delegat SK ds. literatury - Piotr Komputer, delegat SK d.s finansowych - Janeczka, przewodniczący zespołu ds. finansowych - Janeczka, z-ca prowadzącego XX Konferencję - Heniek z Siedlec. Na zakończenie odbyły się warsztaty na temat: "Nasz główny cel". Od maja do września - ogniska w Wesołej.
Wrzesień - Zlot Radości Intergrupy ATLAS w Serpelicach nad Bugiem.
Październik (18) - XX Konferencja Służb Regionu Warszawa w Siedlcach.
Grudzień X-lecie Regionu Warszawa – mityng informacyjny